Dret
de Família

“Defensem els teus drets i interessos amb un tracte humà i proper.”

Carme Adell Artiga

 

El departament de Dret de Família, amb rigor professional, experiència i especialització garanteix un tracte personalitzat i proper amb el client, mirant d’oferir una excel·lent assistència jurídica i acompanyament humà.

La tramitació de tot tipus de procediments relacionats en qualsevol controvèrsia en l’àmbit del Dret de Família —esgotada una primera fase de negociació per tal de consensuar l’objecte de controvèrsia en evitació del plantejament judicial—, es planteja de forma contundent i rigorosa, dins el marc legal i deontològic, davant dels tribunals competents.

L'especialització del departament de Dret de Família i el treball en equip amb altres professionals del Dret permet donar resposta eficaç a aspectes fiscals i patrimonials, de gran incidència en l'òptima resolució del conflicte familiar i un assessorament preventiu en la negociació i redacció de pactes en previsió de ruptura, capítols matrimonials, convenis preconvivencials i protocols familiars, especialment.

Àrees d'actuació

Separació, divorci i cessament d’unions estables de parella amb especial referència a l’element internacional.

Assessorament preventiu: pactes en previsió de ruptura, capítols matrimonials, protocols familiars.

Nul·litats matrimonials davant la jurisdicció eclesiàstica.

Relacions paterno-filials.

Controvèrsies en l’exercici de la pàtria potestat i exercici abusiu de la patia potestat.

Mesures cautelars i provisionals.

Sostracció internacional de menors.

Execució de resolucions judicials.

Modificació de mesures judicials.

Reclamacions econòmiques derivades de la crisi familiar.

Reclamacions econòmiques derivades de l’obligació de prestar aliments entre parents.

Reclamació/impugnació de filiació o paternitat.

Incapacitacions judicials, internaments, constitucions de tuteles o curateles.

Mediació.

 

Àrees d'actuació

Separació, divorci i cessament d’unions estables de parella amb especial referència a l’element internacional.

Assessorament preventiu: pactes en previsió de ruptura, capítols matrimonials, protocols familiars.

Nul·litats matrimonials davant la jurisdicció eclesiàstica.

Relacions paterno-filials.

Controvèrsies en l’exercici de la pàtria potestat i exercici abusiu de la patia potestat.

Mesures cautelars i provisionals.

Sostracció internacional de menors.

Execució de resolucions judicials.

Modificació de mesures judicials.

Reclamacions econòmiques derivades de la crisi familiar.

Reclamacions econòmiques derivades de l’obligació de prestar aliments entre parents.

Reclamació/impugnació de filiació o paternitat.

Incapacitacions judicials, internaments, constitucions de tuteles o curateles.

Mediació.

 

© Adell Advocats by Cómo Design

Rosselló 224, 5B. 08008 Barcelona
Telèfon +34 93 272 66 27
administracio@adelladvocats.com