Dret
Penal

Constantino Adell Artiga

 

A Adell Advocats treballem des de la perspectiva del Dret penal modern en l'àmbit d'actuació de tot el territori estatal en aquells procediments judicials en els que es diluciden responsabilitats penals i patrimonials derivades de delictes, oferint una atenció personalitzada i un servei integral al llarg de tot el procediment penal, tant en la fase prejudicial com una vegada iniciat el procediment, així com en fase d'execució, a través d'un estudi detallat del seu cas (sigui com acusació o com a defensa) i atenent al detall cada fase del mateix per dirigir-lo a una resolució satisfactòria, amb la finalitat d'obtindre el millor resultat possible en base als seus interessos.

El nostre equip penal gaudeix d'un alt nivell d'experiència en la defensa i acusació dels interessos individuals, sent la nostra senya d'identitat un compromís màxim i la capacitat per adaptar l'estratègia a seguir a les característiques del client (ja siguin persones físiques o persones jurídiques) i oferint, així, un pla de litigació capaç d'adaptar-se als canvis característics del procés penal.

A Adell Advocats treballem des de la perspectiva del Dret penal modern en l'àmbit d'actuació de tot el territori estatal en aquells procediments judicials en els que es diluciden responsabilitats penals i patrimonials derivades de delictes, oferint una atenció personalitzada i un servei integral al llarg de tot el procediment penal, tant en la fase prejudicial com una vegada iniciat el procediment, així com en fase d'execució, a través d'un estudi detallat del seu cas (sigui com acusació o com a defensa) i atenent al detall cada fase del mateix per dirigir-lo a una resolució satisfactòria, amb la finalitat d'obtindre el millor resultat possible en base als seus interessos.

El nostre equip penal gaudeix d'un alt nivell d'experiència en la defensa i acusació dels interessos individuals, sent la nostra senya d'identitat un compromís màxim i la capacitat per adaptar l'estratègia a seguir a les característiques del client (ja siguin persones físiques o persones jurídiques) i oferint, així, un pla de litigació capaç d'adaptar-se als canvis característics del procés penal.

A Adell Advocats treballem des de la perspectiva del Dret penal modern en l'àmbit d'actuació de tot el territori estatal en aquells procediments judicials en els que es diluciden responsabilitats penals i patrimonials derivades de delictes, oferint una atenció personalitzada i un servei integral al llarg de tot el procediment penal, tant en la fase prejudicial com una vegada iniciat el procediment, així com en fase d'execució, a través d'un estudi detallat del seu cas (sigui com acusació o com a defensa) i atenent al detall cada fase del mateix per dirigir-lo a una resolució satisfactòria, amb la finalitat d'obtindre el millor resultat possible en base als seus interessos.

 El nostre equip penal gaudeix d'un alt nivell d'experiència en la defensa i acusació dels interessos individuals, sent la nostra senya d'identitat un compromís màxim i la capacitat per adaptar l'estratègia a seguir a les característiques del client (ja siguin persones físiques o persones jurídiques) i oferint, així, un pla de litigació capaç d'adaptar-se als canvis característics del procés penal.

© Adell Advocats by Cómo Design

Rosselló 224, 5B. 08008 Barcelona
Telèfon +34 93 272 66 27
administracio@adelladvocats.com