Constantino
Adell Artiga

Dret Penal

Constantino Adell_CV

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Advocat en exercici des del 2000 en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Diplomat en Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Màster en Dret Penal per l'Universitat de Barcelona i l'Universitat Pompeu Fabra. Soci del despatx ADELL ADVOCATS. Especialitzat en Dret Penal.


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Advocat en exercici des del 2000 en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Diplomat en Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Màster en Dret Penal per l'Universitat de Barcelona i l'Universitat Pompeu Fabra. Soci del despatx ADELL ADVOCATS. Especialitzat en Dret Penal.

Ha combinat l'exercici de la seva professió amb l'activitat docent, impartint seminaris, ponències, màsters i cursos a l'Universitat de Barcelona, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i en altres Col·legis professionals relacionats amb el Dret Penal, Dret Processal Penal, Dret Penal de Menors i Dret Penal derivat de conflictes en les relacions familiars.

Membre de la Secció de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.


Ha combinat l'exercici de la seva professió amb l'activitat docent, impartint seminaris, ponències, màsters i cursos a l'Universitat de Barcelona, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i en altres Col·legis professionals relacionats amb el Dret Penal, Dret Processal Penal, Dret Penal de Menors i Dret Penal derivat de conflictes en les relacions familiars.

Membre de la Secció de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.


LinkedIn link

Càrrecs vinculats a l’exercici professional

President de la Secció de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2010-2013).

Vocal de la Comissió de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2007-2010).

Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici i Assistència al detingut de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2000-2008).

Professor de Dret Penal de l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats Barcelona.

Professor del Màster Oficial en Advocacia de l'Universitat de Barcelona des de 2013.

Professor del Màster de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Professor dels Cursos d'especialització sobre Violència Domèstica i Professor dels Cursos d'especialització en la Jurisdicció Penal del Menor a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Coordinador dels cursos de Dret Penal de IURIS Aula de Formació del Centre d’Estudis Jurídics.

Idiomes de treball:  Castellà, Català i Anglès.

Càrrecs vinculats a l’exercici professional

President de la Secció de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2010-2013).

Vocal de la Comissió de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2007-2010).

Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici i Assistència al detingut de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2000-2008).

Professor de Dret Penal de l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats Barcelona.

Professor del Màster Oficial en Advocacia de l'Universitat de Barcelona des de 2013.

Professor del Màster de Dret Penal de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Professor dels Cursos d'especialització sobre Violència Domèstica i Professor dels Cursos d'especialització en la Jurisdicció Penal del Menor a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Coordinador dels cursos de Dret Penal de IURIS Aula de Formació del Centre d’Estudis Jurídics.

Idiomes de treball:  Castellà, Català i Anglès.

© Adell Advocats by Cómo Design

Rosselló 224, 5B. 08008 Barcelona
Telèfon +34 93 272 66 27
administracio@adelladvocats.com